DOWNLOAD GRATIS ZHANGMEN SOFTWAREDEMO HIER... ZHANGMEN WORDT GEBRUIKT DOOR DUIZENDEN ACUPUNCTURISTEN EN OPLEIDINGEN OVER DE HELE WERELD...
Zhangmen Acupunctuur Software is online verkrijgbaar. Download de gratis demo hier.


WAT IS ACUPUNCTUUR:
Dat acupunctuur een Chinese geneeswijze is, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt, is inmiddels algemeen bekend. Acupunctuur is in het verre Oosten, m.n. China, Japan en Korea, al eeuwenlang de belangrijkste geneeswijze als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (T.C.M.). De reden hiervoor is dat de oosterse denktraditie en de acupunctuur in elkaars verlengde liggen. In het Westen, waar de acupunctuur een steeds grotere plaats gaat innemen, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. We spreken dan ook, als het gaat om acupunctuur, niet meer over een alternatieve (=andere) maar over een additionele (=toegevoegde) of complementaire (=aanvullende) geneeswijze. Westers en Oosters denken vullen elkaar uitstekend aan.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten...kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

YIN EN YANG / DE 5 ELEMENTEN:
yinyang Om de beweging van energie in de mens en de natuur te verklaren, dienen de begrippen Yin en Yang en de theorie van de 5 elementen. Yin en Yang zijn tegenpolen, elkaars tegengestelde, waarbinnen het leven haar evenwicht zoekt. Yin staat voor alles dat daalt, naar binnen gaat, koel en donker is; voor rust, voeding, nacht, winter en water. Yang stijgt, treedt naar buiten, is warm en licht, actief, beschermend, dag, zomer en vuur. Deze 2 tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over: dag in nacht, zomer in winter, actie in rust etc..

Gezondheid betekent dat er evenwicht is tussen Yin en Yang. Ziekte betekent dat een van de twee overheerst. Zo kun je een "yange ziekte" hebben, b.v. koorts, ontsteking, rode uitslag of een "yinne ziekte" zoals bijvoorbeeld gewrichtsslijtage of oedeem. Met acupunctuur wordt de te zwakke pool versterkt en/of de te sterke pool geremd.

Een ander uitgangspunt in de acupunctuur is dat van de Vijf Elementen, waarbij men stelt dat alles in de natuur, inclusief energie, cyclisch (d.w.z. in cirkels) verloopt. In de natuur is dat te merken aan o.a. de wisseling van de seizoenen, in het menselijk lichaam aan de onderlinge samenhang van de diverse organen. Binnen de acupunctuur worden aan een orgaan ook andere functies toegekend dan in de westerse geneeskunde. Zo zorgen de longen, naast de ademhaling ook voor de keel, de neus, de slijmvliezen, de lichaamsbeharing, de huid, het kunnen voelen van verdriet en het helder kunnen oordelen. Een ander voorbeeld: de energie van het hart zorgt niet alleen voor de bloedsomloop, maar ook voor slapen en dromen, iemands uitstraling, transpiratie, tong en spraak. Stotteren kan dus b.v. gezien worden als een verstoring van de hart-energie.

Wanneer er in een van de 10 organen een verzwakking of blokkade van de energie optreedt, heeft dat niet alleen invloed op de functies van het orgaan, maar mogelijk op den duur ook op de energie van andere organen. Zo ontstaat in de loop van de tijd een waar web van klachten, die vaag en op zichzelf staand lijken, maar voor de acupuncturist vaak te herleiden zijn tot een hoofdoorzaak.

DE MERIDIANEN:
Energie circuleert in het lichaam via zgn. meridianen, d.w.z. energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze meridianen zijn ieder genoemd naar het orgaan waar ze contact mee hebben. Zo is er b.v. de Levermeridiaan, de Hartmeridiaan etc.. Zij vormen samen een complex netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Klik hier om de meridianen en hun punten te zien.
Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, o.a. met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te steken zet je de energie in beweging en kun je zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen. Wilt u meer weten over acupunctuur klik dan op bijgaande link voor scripties.


HOE ZIET EEN BEHANDELING ERUIT:
Tijdens de eerste behandeling wordt u een uitgebreid acupuncturistisch onderzoek afgenomen. Dit onderzoek kan 1 tot 2 uur duren. Het onderzoek bestaat uit een groot aantal vragen over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid. Verder worden er punten op de romp afgetast, en wordt de tong bekeken en de pols zeer nauwkeurig gevoeld. Daarop aansluitend wordt u behandeld. Bij een behandeling hoeft er niet alleen met naalden te worden gewerkt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van warmte, massage, Chinese kruiden of voedingsvoorschriften. De vervolgbehandelingen beginnen ook eerste weer met een kort vraaggesprek en ook worden hierbij weer de pols gevoeld en de tong bekeken. Elke behandeling wordt aangepast aan uw toestand/gesteldheid van dat moment. Er is dus geen standaardbehandeling voor een bepaalde klacht.

WANNEER NAAR DE ACUPUNCTURIST:
Er zijn weinig gevallen waarin u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen. Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:
Deze opsomming is verre van volledig. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op of kijk bij Ziektebeelden of voor een verklarende lijst van medische woorden bij medische terminologie.

Voor meer vragen kunt u mailen naar
Zhangmen Acupunctuur of stel uw vraag op ons
Acupunctuur Forum
Acupunctuur werkstukken voor gebruik op school vind je door hier te klikken.
 
 

Acupunctuur is geen wondermiddel en evenmin is het iets "waar je in moet geloven" voordat het werkt. Het is een doeltreffende vorm van geneeskunde die de westerse geneeskunde goed kan ondersteunen en aanvullen en het kent, mits goed gebruikt, geen schadelijke bijwerkingen. Wel adviseren we iedereen die zich wil laten behandelen om, indien dit nog niet is gebeurd, eerst met de betreffende klachten de huisarts te raadplegen. Verder is het belangrijk te verifiŽren of de betreffende acupuncturist goed is opgeleid en lid is van een beroepsvereniging. In Nederland zijn dit de N.V.A., de N.A.A.V. of de vereniging Zhong. Lidmaatschap van deze verenigingen geeft u via uw ziektekostenverzekering onder voorwaarden vaak ook recht op een vergoeding voor de behandeling (Zie hiervoor de lijst van vergoedende ziektekostenverzekeringen).

NB: Bovenstaande gegevens zijn niet uitputtend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
© F-ACT I.T.